جلسه پنجشنبه9 بهمن - ‌‌‌‌‌‌‌

جلسه پنجشنبه9 بهمن

محمدعرفان فلکنازی(مربی قرارگاه)

دانش اموزان قرارگاه شهید داوود قنبری این هفته هم همانند هفته های پیشین راس ساعت 9ونیم با حضور در قرارگاه کار خود را آغاز کردند.درابتدا در خصوص فرایند برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب و مسائل پیرامون آن سوالاتی را طرح نموده و برای برگزاری نمایشگاه آماده شدند.سپس در خصوص برنامه بازدید از منزل شهید داوود قنبری برنامه ریزی کردندو نفراتی برای حضور در این برنامه پس از اعلام آمادگی منتخب شدند.در پایان هم اعضای قرار گاه ساعت11به سالن ورزشی سپه رفته و به انجام امورات ورزشی پرداختند.
عکاس قرارگاه:حمید رضاامیری