جلسه16بهمن ماه - ‌‌‌‌‌‌‌

جلسه16بهمن ماه

محمدعرفان فلکنازی (مربی قرارگاه)

ابتدای این هفته قرارگاه شهید داود قنبری  با نقدی بر فجایع اخیر گروهک تکفیری داعش شروع شد و در خصوص علل پیدایش و اهداف و نقش مسموم و جنایت کار امریکا و اسراییل در ایجاد این گروهک خبیث بحث شد.همچنین زنده سوزاندن خلبان اردنی ائتلاف علیه داعش محکوم گردید.سپس قرارگاه میزبان حاج اقا شیری بودند که به نقش جوانان و ابعاد مختلف اتفاقات سال 57 پرداختند واعضا را به حضور پرشور در راهپیمایی22 بهمن ترغیب نمودند.در پایان هم مربی قرارگاه مبحث چگونگی و انواع غسل و دلایل پزشکی و علمی آن را برای اعضا توضیح دادند.

عکاس قرارگاه:حمیدرضا امیری